Oferta

koparka tło

SPRZEDAŻ KRUSZYW

W ofercie mamy piasek 0-2 do zastosowania

 W budownictwie drogowym i kubaturowym

Do wykonania betonu i zapraw tynkarsko – murarskich

Do piaskownic, na boiska i tereny rekreacyjne

Do wykonywania nasypów, zasypów fundamentów i niwelacji terenu

Kruszywo spełnia wymagania następujących norm

W systemie Zakładowej Kontroli Produkcji 2+

NORMA OPIS
EN 12620+A1:2008 (odpowiednik krajowy PN-EN 12620+A1:2010)
Kruszywa do betonu
EN 13242 ; 2004 (odpowiednik krajowy PN-EN 13242+A1:2010)
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

W systemie Zakładowej Kontroli Produkcji 4

NORMA OPIS
PN-EN 13139; 2003
Kruszywa do zaprawy
PN-EN 1343/A P1; 2010
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów

Decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego posiadamy zezwolenie na przyjmowanie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w procesie odzysku R5 polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych w związku z eksploatacją złoża „Chrząstawa Wschód”

KOD ODPADÓW OPIS
17 05 04
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
ex 20 02 02
Gleba i kamienie
ex 17 01 01
Beton
ex 17 01 02
Cegły
ex 17 01 07
Mieszaniny betonu, cegieł, płytek i ceramiki

TRANSPORT KRUSZYW

Istnieje możliwość transportu kruszywa

Posiadamy wywrotki trzyosiowe i czteroosiowe

transport koparka ciężarówka tło
Przewiń na górę