71 381 90 18 / 502 249 337     Chrząstawa Wielka 55-003 ul. Piaskowa 1

7:00 - 15:00(Pon - Pt)

Kopalnia Kruszywa – Chrząstwa Wielka

Podstawową działalnością Kopalni Kruszywa w Chrząstawie Wielkiej jest wydobywanie i sprzedaż piasku.

Oferta

koparka tło

SPRZEDAŻ KRUSZYW

W ofercie mamy piasek 0-2 do zastosowania

 W budownictwie drogowym i kubaturowym

Do wykonania betonu i zapraw tynkarsko – murarskich

Do piaskownic, na boiska i tereny rekreacyjne

Do wykonywania nasypów, zasypów fundamentów i niwelacji terenu

Kruszywo spełnia wymagania następujących norm

W systemie Zakładowej Kontroli Produkcji 2+

NORMA OPIS
PN-EN 12620+A1:2010
Kruszywa do betonu
PN-EN 13242+A1:2010
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13043:2004/Ap1:2010P
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy

Przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów

Decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego posiadamy zezwolenie na przyjmowanie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w procesie odzysku R5 polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych w związku z eksploatacją złoża „Chrząstawa Wschód”

DEKLARACJA WŁAŚCIOWŚCI UŻYTKOWYCH / CERTYFIKAT

TRANSPORT KRUSZYW

Istnieje możliwość transportu kruszywa

Posiadamy wywrotki trzyosiowe i czteroosiowe

transport koparka ciężarówka tło
KOD ODPADÓW OPIS
17 05 04
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
ex 20 02 02
Gleba i kamienie
ex 17 01 01
Beton
ex 17 01 02
Cegły
ex 17 01 07
Przewiń na górę