71 381 90 18 / 502 249 337     Chrząstawa Wielka 55-003 ul. Piaskowa 1

7:00 - 15:00(Pon - Pt)

Kopalnia Kruszywa – Chrząstwa Wielka

Podstawową działalnością Kopalni Kruszywa w Chrząstawie Wielkiej jest wydobywanie i sprzedaż piasku.

koparka główny obrazek

KOPALNIA KRUSZYWA

Chrząstawa Wielka

Podstawową działalnością Kopalni Kruszywa w Chrząstawie Wielkiej jest wydobywanie i sprzedaż piasku. Wydobycie kruszywa odbywa się na podstawie koncesji wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

SPRZEDAŻ KRUSZYWA

W ofercie mamy piasek 0-2 do zastosowania: - w budownictwie drogowym i kubaturowym, - do wykonania betonu i zapraw tynkarsko – murarskich - do piaskownic, na boiska i tereny rekreacyjne - do wykonywania nasypów, zasypów fundamentów i niwelacji terenu.

TRANSPORT KRUSZYW

Istnieje możliwość transportu kruszywa. Posiadamy wywrotki trzyosiowe i czteroosiowe.

PRZYJMOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Posiadamy zezwolenie na przyjmowanie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w procesie odzysku R5 polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych w związku z eksploatacją złoża „Chrząstawa Wschód”

Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego

Piasek wydobywany jest metodą odkrywkową na dwa sposoby

Z lądu koparką hydrauliczną – zbierana jest część sucha złoża oraz górna część złoża zawodnionego i odkładana na pryzmy, gdzie piasek odsącza się grawitacyjnie z nadmiaru wody. Po odsączeniu piasek gotowy jest do załadunku i odstawy do odbiorców – jest to piasek kopany 

IMG_4331
IMG_4339 (002)

Spod lustra wody – wydobywanie kruszywa odbywa się koparką pływającą ssącą  poprzez zasysanie z dna za pomocą pompy rozluźnionego materiału zmieszanego z wodą  i tłoczenie go rurociągiem na ląd na przez stałe sito na składowisko produktu otoczone wałem z piasku. Na stałym  sicie oddzielone zostają zanieczyszczenia organiczne, które mogą pojawić się  w złożu, a woda odsączając się  grawitacyjnie odpływa do wyrobiska wraz z niewielką ilością frakcji pylastej występującej w złożu. Tak wydobyty i przesiany piasek gotowy jest do sprzedaży jako piasek tynkarsko – murarski

Wydobywane kruszywo jest czyste biologicznie, poddawane regularnym badaniom przez zewnętrzne laboratorium oraz podlega stałej wewnętrznej kontroli produkcji i jest zgodne z wymaganiami określonych dalej norm.

Osiągnięcia

Jesteśmy dumni z każdego zrealizowanego przez nas projektu. Przez lata naszej pracy bardzo się rozwinęliśmy.

0 +

Zadowolonych klientów

0 +

Zatrudnionych Pracowników

Przewiń na górę