71 381 90 18 / 502 249 337     Chrząstawa Wielka 55-003 ul. Piaskowa 1

7:00 - 15:00(Pon - Pt)

Kopalnia Kruszywa – Chrząstwa Wielka

Podstawową działalnością Kopalni Kruszywa w Chrząstawie Wielkiej jest wydobywanie i sprzedaż piasku.

O Firmie

KOPALNIA KRUSZYWA – INFORMACJE O FIRMIE PIASKOP2

Podstawową działalnością Kopalni Kruszywa w Chrząstawie Wielkiej jest wydobywanie i sprzedaż piasku. Wydobycie kruszywa odbywa się na podstawie koncesji wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Równocześnie na części wyrobiska, na którym zakończono eksploatację złoża, przyjmowane są i przetwarzane odpady inne niż niebezpieczne w procesie odzysku R5. Gospodarowanie odpadami odbywa się na podstawie decyzji wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego i zgodnie z obowiązującymi przepisami Ochrony Środowiska w zakresie postępowania z odpadami innymi niż niebezpieczne

koparka główny obrazek

Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego

Piasek wydobywany jest metodą odkrywkową na dwa sposoby

IMG_4331

Z lądu koparką hydrauliczną – zbierana jest część sucha złoża oraz górna część złoża zawodnionego i odkładana na pryzmy, gdzie piasek odsącza się grawitacyjnie z nadmiaru wody. Po odsączeniu piasek gotowy jest do załadunku i odstawy do odbiorców – jest to piasek kopany 

Spod lustra wody – wydobywanie kruszywa odbywa się koparką pływającą ssącą  poprzez zasysanie z dna za pomocą pompy rozluźnionego materiału zmieszanego z wodą  i tłoczenie go rurociągiem na ląd na przez stałe sito na składowisko produktu otoczone wałem z piasku. Na stałym  sicie oddzielone zostają zanieczyszczenia organiczne, które mogą pojawić się  w złożu, a woda odsączając się  grawitacyjnie odpływa do wyrobiska wraz z niewielką ilością frakcji pylastej występującej w złożu. Tak wydobyty i przesiany piasek gotowy jest do sprzedaży jako piasek tynkarsko – murarski

IMG_4339 (002)

Wydobywane kruszywo jest czyste biologicznie, poddawane regularnym badaniom przez zewnętrzne laboratorium oraz podlega stałej wewnętrznej kontroli produkcji i jest zgodne z wymaganiami określonych dalej norm

Przewiń na górę